TECHNICKÝ  LIST:

 

 

 

 

Hydroizolační folie VAEPLAN – typ M s výztužnou PES mřížkou.

 

 

Oblast použití:

Hydroizolační folie na bázi rozvětveného polymeru na bázi VAE pro všechny typy plochých střech. Folie pro mechanické kotvení na plochých i sklonitých střechách.

 

Vlastnosti materiálu:

·         Snadno zpracovatelný

·         Kompatibilní se živicemi a polystyrenem bez separační vrstvy.

·         Nízký difúzní odpor (m = 11 500)

·         Neobsahuje změkčovadla, nekřehne, trvale svařitelný

·         Odolný proti ropným produktům a dalším chemikáliím

·         Odolný proti prorůstání kořínků

·         Odolný proti přelétavému ohni a sálavému teplu

·         Teplotní odolnost –40°C až +100°C

·         Odolný proti UV záření

 

 

Zpracování:

Folie se mechanicky kotví pomocí příslušných kotev podle druhu podkladu.

Spojování se provádí tekutým spojovacím prostředkem (leptadlem) nebo svařováním

horkým vzduchem (ca.460°C). Spojování leptadlem lze provádět do teploty min. +5°C , horkým vzduchem do -5°C. Za deště se musí dbát na to, aby se vlhkost nedostala na svařované plochy. Při vlhkém a chladném počasí doporučujeme vždy provádět zkušební svar a zkoušku pevnosti svaru. Rychlost svařování je nutné přizpůsobit teplotě okolního vzduchu.

Sváry se po kontrole a vytvoření detailů zalijí se tekutou folií.

 

Barva folie:

světle šedá RAL 7000

 

 

Rozměry folie:

                  Šířka role: 1,54m; 1,04m; 1,08 m (typ DR = Doppelrand) ; 0,74m; 0,54m a 0,34m.

                  Délka role 25m. Celková tloušťka folie 1,5mm (příp.1,8mm).

                       

                                               

 

 

 

Technické změny vyhrazeny