Technický list________________________________________________________

 

VAEPLAN ABS – se skelným rounem a trvale elastickou lepící hmotou z živice a

umělého kaučuku na spodní straně (jednostranně samolepící)

 

 

  1. Technické údaje

 

      ZKOUŠKA              METODA          JEDNOTKA      POŽAD/SKUT.HODN.   TOLERANCE

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

a)      Výrobek – folie VAEPLAN ABS (nekašírovaná)

tloušťka (vlastní folie) DIN 16 726                 mm                  1,2

 

tloušťka (celková) DIN 16 726                      mm                  2,0

 

plošná hmotnost                                         g/m2                 ca. 1700

 

délka role                                                   m                     15,00                          

 

šířka role                                                    m                       1,2

 

pevnost v tahu         DIN 16726                    N/mm               12,9/12,5

      (podélná/příčná)

 

protažení                DIN 16726                    %                     309/ 302

      podélné/příčné

 

rozměrové změny

v podélném a příčném směru

po uložení v teple    DIN  16726                   %                     -1,33/1,1/+0,75

 

vlastnosti po uložení

v teple                    DIN 16726                                            bez tvorby bublin

 

chování při perforačním                                                       nepropustné při výšce

pokusu                   DIN 16726                                            pádu 600mm

 

chování při přehýbání

za studena  DIN 16726                                                       bez trhlin při –30°C

 

chování při namáhání                                                          zkušební tlak 4 bary/

tlakovou vodou        DIN 16726                                            doba trvání 72 hod.

 

součinitel difůzního odporu

DIN 16726                    m                      14 000                                    

 

zkouška zápalnosti  DIN 4102 část1                                    skupina B2 (normálně

vznítitelná stav. hmota)

 

 

 

 

 

b)     vložka ze skelného rouna:

max. pevnost v tahu DIN 52123                    N                     >400/>300

      (podélná/příčná)

 

protažení                    DIN 52123                %                     > 2/ > 2

podélné/příčné

 

      ZKOUŠKA              METODA          JEDNOTKA      POŽAD/SKUT.HODN.   TOLERANCE

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ohýbání za studena DIN 52123                    °C                    - 30

 

tepelná odolnost         DIN 52123                 °C                    +100

 

odtržnost na oceli                                       N/cm                ³ 7

 

plošná hmotnost                                        g/m2                 60       

 

c)  samolepící hmota:

bod měknutí           DIN 52011                     °C                    108                              ± 6

 

průnik jehly DIN 52010             1/10mm                                70                                ± 15

 

plošná hmotnost                                        g/m2                 ca. 1000              

 

plošná hmotnost                                        g/m2                 60          

 

 

  1. Zkušební osvědčení a protokoly o zkoušce (podle vzoru)

 

Všeobecné stavební osvědčení         (P-SAC 02/I-99-881) platné do 16.05.2005

 

Protokol o zkoušce                            LW0130149/3 ze 7.5.2001

 

            Zkušební osvědčení

            Odolnost proti přelétavému ohni

            a sálavému teplu                               3227/0031-1/01-Do/Mü platné do 30.04.2006

 

 

  1. Použití :

 

Folii VAEPLAN ABS roztáhnout a vyrovnat.  Poté se stáhne spodní ochranná folie a při stejném pracovním postupu se folie širokým koštětem přitlačí a upevní a následně se pevně přitlačí ca. 40cm širokým a 10kg těžkým profilovaným přítlačným válcem.

Pod folií nesmí vzniknout vzduchové bubliny.

 

Pro převzetí svislých sil na okrajích střechy a jiných ukončeních se VAEPLAN ABS po obvodu mechanicky upevňuje 4ks hmoždinek/bm ve vzdálenosti ca. 1cm od okraje folie.

 

 

 

 

 

Technické změny jsou vyhrazeny