Materiálový list
FRANKOPLAN V (s nakašírovaným polyesrerovým rounem)
pro všechny typy pokládky- mechanické kotvení, lepení, volná pokládka, pod přitížení
FRANKOPLAN GV (s nakašírovaným polyesterovým skelným rounem)
pro všechny typy pokládky- mechanické kotvení, lepení, volná pokládka, pod přitížení
dle  DIN 4102 díl 7 (požární zatížení)
FRANKOPLAN F ( bez kašírovaného rouna)
pro řešení spojů, detailů
Výrobní informace FRANKOPLAN je homogení, hydroizolační střešní pás, není přímo kompatibilní s živičnými pásy
přímá pokládka na tepelnou izolaci-polystyren, minerální vata PUR desky..
vyroben na bázi PVC-EVA Terpolymeru, doplněn odpovídajícímisubsatncemi ke zpracování a stabilizátory
FRANKOPLAN je kalandrovaná hydroizolační střešní fólie, jednovrstvá, která plně vyhovuje vysokým nárokům 
na zatížení střechy  - termickým, mechanickým a chemickým
FRANKOPLAN – difúsně otevřený – teplotně flexibilní
( propustná vodním parám směrem ven)   teplotní odolnost od  - 40° do + 100° C
– je odolný proti širokému spektru – zůstává dlouhodobě svařitelný,
  chemikálií    bez zvrásnění
  a vodnatých rozoků
– je odolný UV a ozónovému záření – má samozhášivé schopnosti
– je odolný proti přelétavému ohni – certifikován dle DIN EN ISO 9001:2000
   a sálavému teplu (DIN 4102-7)
Oblast použití – pro všechny střešní konstrukce
  (odvětrané a neodvětrané střechy)
– ideální střešní fólie
   pro novostavby nebo staré střechy s přiteplením
Šíře pásů   FRANKOPLAN  V / GV 104 a 154 cm
  FRANKOPLAN F 10 / 25 / 33 / 50 / 66 / 75/100 cm
Barevnost – grafitově šedá -příb.RAL 7024
– prachověšedá příb. RAL 7037
                                                                                                                               TEL. : 736 685 949 ,    E-mail : v.polacek@email.cz
Technické údaje
FRANKOPLAN F  
 
  Technická charakteristika Požadované hodnoty   Naměřené hodnoty
        P-SAC-02/1.0 - 03 -160         DIN 16 726
– Všeobecné vlastnosti bez bublin, nečistot vyhovuje
        a lunkrů        
  – Tloušťka fólie v mm     prům. hodnota:   1,2 ± 01,   1,22  
– Pevnost v tahu N/mm²      podélně  ≥ 12,0 14,6
    (PK-Form A:170mmx15mm       příčně    12,0   13,1  
– Šavlovitost (g)          g ≤ 50 24
    a rovinnost (p) v mm            p ≤ 10     0  
– Tažnost v  %      lpodélně  ≥ 250 305,4
              příčně    250   315,4  
– Změna rozměrů v podélném
  a příčném směru      podélně     2 % – 0,34
    po uložení v teple         příčně     2 %   0,07  
– Způsobilost po uložení netvoří puchýře vyhovuje
     v teple              
– Způsobilost při
     perforačním pokusu   nepropustné při výšce pádu 600 mm vyhovuje  
– Způsobilost při
     přehýbání za studena       bez trhlin při - 30 °   vyhovuje  
– Pevnost spoje přetržení mimo spoj
     smyk / svař.faktor         vyhovuje  
  – Součinitel difúzního odporu µ            ≤ 30.000   17 600  
– Způsobilost při         zkušební tlak: 4 bary
     namáhání tlakovou vodou         doba trvání: 72 h   vyhovuje  
FRANKOPLAN V  
– Všeobecné vlastnosti bez bublin, nečistot vyhovuje
        a lunkrů        
– Tloušťka fólie mm   Prům. hodnota:   1,2 ± 01 1,22
  – tloušŤka celkem     2,50   2,40  
– Maximální tažná síla         podélně  ≥ 600 665,7
     N / 50 mm            příčně    600   632,9  
– Tažnost při         podélně  ≥ 200 282,4
     maximální tažné síle v %          příčně  ≥ 200   238,8  
– Odpor proti dalšímu tahu v N         podélně  ≥ 120 178,9
                 příčně  ≥ 120   194,7  
výrobní závod:
Hirler VAEPLAN GmbH · Augsfelder Strasse 20 · 97437 Hassfurt · Telefon (09521) 9497-0 · Telefax (09521) 9497-21
eMail  vaeplan@T-Online.de · Internet  http://www.vaeplan.com Geschäftsführer  M. Hirler · HRB  1139 Bamberg
                                                                                                                               TEL. : 736 685 949 ,  ,   E-mail : v.polacek@email.cz